پمپ اولیه تراکتور

نمایش دادن همه 9 نتیجه

زمانی توان پمپ اولیه یا پمپ سه گوش در یک موتور نصب کرد که پمپ انژکتور بالاتر از باک قرار داشته باشد زیرا پمپ انژکتور یک پمپ تولید فشار زیاد است و هدف از طراحی آن کشیدن سوخت از باک نیست.
بنابراین وظیفه ی پمپ اولیه کشیدن سوخت از باک وارسال آن به پمپ انژکتور می باشد

اگر محل نصب فیلتر سوخت رسانی خیلی نزدیک موتور باشد ممکن است در مدار حباب تشکیل شود و ارسال
سوخت به علت هوا داشتن مدار فشار ضعیف قطع شود تا ضمن برگشت دادن سوخت اضافی حباب های هوا را هم از مکدار فشار ضعیف تخلیه نماید . در صورت بالا بودن درجه حرارت محیط یک سوپاپ سر ریز اضافی در سیستم نصب می کنند تا حباب های ایجاد شده را که در اثر جابه جایی سریع سوخت وتغییرات درجه حرارت در مدار فشار ضعیف ایجاد می شود ار مدار خارج کند. با وجود سوپاپ سر ریز نه تنها مدار خود به خود هواگیری می شود بلکه گردش دائمی سوخت باعث خنک شدن کانال مکشی پمپ ومدار فشار ضعیف نیز می گردد.

طرز کار پمپ اولیه

پمپ اولیۀ ای که در موتور دیزل ژنراتور استفاده می شود وظیفه هواگیری مدار سوخت رسانی را دارا می باشد. این عمل به وسیله ی پمپ اولیۀ تعبیه شده در روی پمپ مقدماتی انجام می شود.

 

 

پمپ اولیه ساده یک ضربه ای

وقتی بادامک (۱) از زیر غلتک (۲ )خارج می شود دسته پیستون (۱۳) همراه پیستون (۱۱) با نیروی فنر ( ۷) به پائین حرکت می کند . به دلیل افزایش یافتن حجم بالای پیستون فشار در آن افت کرده وسوخت (۹) با باز شدن سوپاپ ورودی (۸) وبسته بودن سوپاپ خروجی ( ۶ ) وارد پمپ می شود . در همین لحظه سوختی که در زیر پیستون (۳) وجود دارد تحت فشار قرار گرفته وارد پمپ میشود. در همین لحظه سوخت موجود در زیر پیستون (۳)تحت فشار قرار گرفته و وارد کانال فشاری پمپ (۴) شده واز لوله ی خروجی (۵) به فیلتر می رود .

 

 

نحوه عملکرد پمپ اولیه (پمپ سه گوش)

وقتی بادامک زیرغلتک دسته پیستون می رسد فنر پیستون متراکم شده و حجم بالای پیستون کوچک می شود . در این زمان به علت بالا رفتن فشار ، سوپاپ خروجی ۶ باز شده و سوپاپ ورودی ۸ بسته می شود . بنابر این سوخت فشرده شده از راه خروجی به مدار تخلیه پمپ ۵ و نیز پشت پیستون ۳ که حجمش زیاد شده جریان پیدا می کند .
پیستون ۱۱ از دستۀ پیستون ۱۳ جدا شده و در قسنتی از کورس خود متوقف می گردد که به این حالت ایست پمپ دیزل گفته می شود. این حالت زمانی رخ می دهد که فشار مدار خروجی پمپ ۴ و ۵ بیشتر از فشار فنر ۱۲ به حرکت رفت و برگشتی خود ادامه میدهد. در این حالت تاثیری در کار پمپ ایجاد نمی شود .
فشار مدار های ۳ و ۴ و۵ متناسب با مصرف سوخت به وسیله پمپ انژکتور و جابه جا شدن سوخت کاهش یافته و پیستون بوسیله ی نیروی فنر ۷ مسافت بیشتری را طی می کند تا خود را به دستۀ پیستون برساند و عمل پمپاژ سوخت آغاز شود.

 

پمپ اولیۀ دوبل

در این نوع پمپ ارسال سوخت در هر دو کورس رفت و برگشت انجام می شود .
کورس اول مکش وتحویل سوخت – وقتی پیستون به بالا حرکت میکند حجم زیر آن افزایش یافته
وسوپاپ ورودی پایین باز شده و سوخت وارد پمپ می شود . در همین لحظه به علت بالا رفتن
فشار سوخت پشت پیستون سوپاپ خروجی بالا نیز باز شده وسوخت تحت فشار از خروجی پمپ
به مدار سوخت رسانی ارسال می گردد

اطلاعات بیشتر ...